vật lý tổng hợp: giáo án, đề luyện thi, trắc nghiệm, danh nhân vật lý.....

Thư viện vật lý: giáo án, đề luyện thi, trắc nghiệm, danh nhân vật lý...... Thư viện vật lý: giáo án, đề luyện thi, trắc nghiệm, danh nhân vật lý...... Thư viện vật lý: giáo án, đề luyện thi, trắc nghiệm, danh nhân vật lý......

Áo khoác tàng hình ở vùng ánh sáng khả kiến

Hai nhóm các nhà vật lý nghiên cứu độc lập đã chứng tỏ rằng có khả năng tạo ra những chiếc áo khoác tàng hình đối với ánh sáng có bước sóng trong vùng khả kiến. Hai nhóm các nhà vật lý nghiên cứu độc lập đã chứng tỏ rằng có khả năng tạo ra những chiếc áo khoác tàng hình đối với ánh sáng có bước sóng trong vùng khả kiến. Cho đến nay các nhà nghiên cứu chỉ mới có thể tạo ra những chiếc áo khoác tàng...