vật lý tổng hợp: giáo án, đề luyện thi, trắc nghiệm, danh nhân vật lý.....

Thư viện vật lý: giáo án, đề luyện thi, trắc nghiệm, danh nhân vật lý...... Thư viện vật lý: giáo án, đề luyện thi, trắc nghiệm, danh nhân vật lý...... Thư viện vật lý: giáo án, đề luyện thi, trắc nghiệm, danh nhân vật lý......

Hỏi chuyện thủ khoa 10 điểm Địa, 9,75 điểm Sử của toàn quốc

1940570 Đồng thủ khoa khối C ĐH Sư phạm Hà Nội là 2 cô gái dễ thương với lực học rất “tanh”. Cả hai đã từng mang tiếng “học dốt mới thi khối C”, nhưng họ tự tin phản biện: Người học tốt khối C cũng rất cần tố chất thông minh! Luôn phải lên dây cót “tư duy bản đồ” Trịnh Thị Lành - Thủ khoa khoa Sư phạm Địa Cô gái nhỏ nhắn đất thành Nam - Trịnh Thị Lành vô cùng bất ngờ khi biết mình đạt...